Om Linda

Linda P. Sturesson är född 1978 och uppvuxen i Halmstad, men lever numera i Stockholm tillsammans med sina två barn. Hon är författare, forskarstuderande, festivalbesökare och finns frekvent på friskis & svettis.

På arbetstid skriver Linda vanligen rapporter och vetenskapliga artiklar som baseras på diverse analyser av material som samlats in via exempelvis intervjuer, observationer och enkäter. När Linda inte arbetar skriver hon istället skönlitterära manus som baseras på en stor del fantasi. Det första alstret skrev Linda som barn. Denna berättelse, De fem små trållen [sic!], finns fortfarande bevarad för eftervärlden, men bör troligen ligga kvar i byrålådan för all evighet. Som barn skrev Linda på papper, under tonåren användes en skrivmaskin och numera är datorn och mobilen arbetsverktyget.

Diskvalificering av det positiva är Lindas skönlitterära debut. Boken är skriven hemma i hennes soffa och vid köksbordet, på en träningsanläggning i väntan på ett pass och på ett pendeltåg till och från jobbet. Numera skriver hon på ytterligare manus.

Foto: Håkan Olsson